06.10.2015.

Press konferencija

u povodu usvojene inicijative Gradskog vijeća Tuzla za poboljšanje uslova suđenja u BiH, a u svrhe sprječavanja zloupotreba sudačke funkcije

21 godina - boss

Gradsko vijeće Tuzla je na posljednjoj sjednici usvojilo inicijativu za poboljšanje uslova suđenja u BiH, a u svrhe sprječavanja zloupotreba sudačke funkcije, na prijedlog predsjednika Kluba Vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića. U Zaključcima Gradskog vijeća Tuzla (broj: 01-05-4145-2015/12) usvojeno je sljedeće: Gradsko vijeće Grada Tuzla pokreće inicijativu, kojom se preporučuje Visokom i sudskom tužiteljskom vijeću BiH, da s ciljem ostvarivanja transparentnosti i javnosti u sistemu sudovanja, pokrene aktivnosti na obezbjeđenju uređaja za tonsko snimanje u svim sudnicama u BiH, na način kao što se to radi u pravosuđu Brčko Distrikta. Gradsko vijeće Grada Tuzla, želi da se na ovakav način vrati povjerenje javnosti u pravosudne organe i spriječi svaki pokušaj eventualnog kršenja zakona ili kodeksa od strane sudije ili bio koga drugog ko učestvuje u postupku ili prisustvuju suđenju. Preporučuje se Visokom sudskom i tužiteljskom Vijeću BiH – Uredu disciplinskog tužitelja, da preispita da li ima kršenja procesnih prava stranaka i kršenja Kodeksa ponašanja od strane sudija ili drugih učesnika u postupku, na koje je ukazano u inicijativi podnositelja na sjednici Gradskog vijeća. Zaključci Gradskog Vijeća Tuzla su usvojeni nakon što su od strane predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića na sjednici Vijeća prezentirani, između ostalog, konkretni primjeri neprimjerenog djelovanja sudija, a što se može vidjeti iz video snimka sa 13. sjednice Gradskog vijeća Tuzla https://www.youtube.com/watch?v=vSswyiMPY_Q, odnosno na zvaničnoj web stranici Grada Tuzla tuzla.ba.

06102015

06.10.2015.

You may also like...