06.11.2005

Press konferencija

u povodu prezentacije dokaza da se mogla i može izvršiti sanacija “Energopetrola” domaćim sredstvima

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je kao inicijator održavanja vanredne sjednice parlamenta Federacije u cilju poništavanja odluke o dokapitalizaciji \”Energopetrola\”, na press konferenciji prezentirao podatke iz \”Službenih novina FBiH\”, u kojim je objavljena realizacija energetske bilanse Federacije BiH za 2004.godinu. Za prošlu godinu je ostvaren uvoz od 647.465 tona naftnih derivata, od ćega se na benzine odnosi 188.655 tona, dizel gorivo 316.608 tona i lož ulje 82.373 tona, što ukupno iznosi oko 588.000 tona.

U strukturi maloprodajne cijene ukupno procentualno ućešće javnih prihoda kreće se od 38 do 47% u zavisnosti od vrste derivata, a 45 do 57% kad se radi o strukturi veleprodajne jedinićne cijene. Kada se navedeni procenti ućešća javnih prihoda uporede sa kolićinama naftnih derivata iz realizacije energentske bilance, u budžete je po osnovu prodaje naftnih derivata uplaćeno 230.850.125 KM posebnog poreza na naftne derivate, 149.605.054 KM poreza na promet i 92.860.311 KM putarine, što ukupno iznosi za prošlu godinu 473.315.490 KM.
Navedeno dokazuje da je raćunajući period od vladavine SDP Alijanse u budžete uplaćeno tri milijarde KM na osnovu obaveza prema državi, što dokazuje da se mogla i može izvršiti sanacija \”Energopetrola\” domaćim sredstvima, ali i dokazuje apsurdnost izjava o kritićnom dugu od 20 miliona KM.

 

06.11.2005.

 

You may also like...