02. septembar 2003.

u povodu novog solidarnog političkog nastupa Stranke za BiH i SDA, sa SDS-om

BOSS upozorava da jučerašnji javni istup, kojim je državni poslanik Muhamed Nurkanović izrazio navodno protivljenje Stranke za BiH tzv. carinskoj reformi, predstavlja jeftin politički trik, u cilju skretanja pažnje javnosti sa kompromitujuće činjenice – da je Stranka za BiH, zajedno sa SDP i SDA, glasala protiv inicijative da Uprava za indirektno oporezivanje, umjesto u Banja Luku bude locirana u Sarajevo kao glavni grad.

Takva politika nedvosmisleno potvrđuje, da su Stranka za BiH i SDA, u duhu već viđenog antibosanskog političkog licemjerja SDP-a, solidarne sa politikom SDS-a, obzirom da umjesto suprotstavljanja politici nagrađivanja ratnog zločina, davanju dodatnih državnih atributa i apsolutne finansijske moći RS-u, te dovođenju građana FBiH u podređen ekonomski i socijalni položaj – i dalje nude licemjernu retoriku i obmanu građana.

You may also like...