07. juli 2003.

u povodu zahtjeva predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića državnom tužiocu Marinku Jurčeviću, da krivično procesuira srpskog člana Predsjedništva BiH Borisava Paravca

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, uputio je otvoreni zahtjev državnom tužiocu Marinku Jurčeviću – da krivično procesuira srpskog člana Predsjedništva BiH Borisava Paravca, zbog opstruiranja tužbe BiH protiv SRJ za genocid – čime je Paravac počinio krivično djelo usmjereno protiv Bosne i Hercegovine i svih njenih građana, koji su za vrijeme agresije bili žrtve i taoci genocidne politike rukovodstva

Opterećenje za međususjedske odnose unutar BiH, te BiH i susjedne SCG – nije tužba za genocid, kako to pokušava tvrditi Paravac, već agresivna politika ratnog i poratnog rukovodstva SRJ i RS-a, koja su i nakon genocida nastavili sa kršenjem ljudskih prava i baštinjenjem fašističkih ideja kroz fašističku i terorističku organizaciju četnički ravnogorski pokret i druge slične matice fašizma i terorizma, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

You may also like...