07.01.2004. – u povodu dodatnih argumenata koji obavezuju na smjenu nenarodnog premijera

Press konferencija

u povodu dodatnih argumenata koji obavezuju na smjenu nenarodnog premijera Ahmeta Hadžipašića

 

Bosanska stranka izražava ogorčenje, zato što su poslanici SDP-a, SDA, HDZ-a i Stranke za BiH na jučerašnjoj sjednici federalnog Parlamenta podržali Hadžipašićevu opstrukciju ispunjenja opravdanih penzionerskih zahtjeva, čime je isplata druge polovine jedne dugujuće penzije ponovo odgođena na neodređeno vrijeme.

Tvrdoglavo neargumentovano odbijanje premijera Hadžipašića da sredstva iz privatizacijskog fonda, za koja je dao odobrenje i MMF, usmjeri za ispunjenje obaveza prema penzionerima, predstavlja još jedan razlog za smjenu nenarodnog premijera Hadžipašića, obzirom da je, pored grubog obmanjivanja penzionera, zanemarivanjem ustavne obaveze već ugrozio rad Parlamenta.

Uprkos opstrukcijama, Bosanska stranka će istrajati na obavezi Parlamenta i Vlade da se ispune penzionerski zahtjevi, te će nastaviti da se aktivno zalaže za ostvarivanje penzionerskih zahtjeva, odnosno isplatu dugujućih penzija i invalidnina, ali i za smjenu premijera Ahmeta Hadžipašića, obzirom da je njegova smjena jedan od- ključnih uslova za uspješno vraćanje penzionerskih stečenih prava, te uzurpiranih prava boračke populacije, istakao je predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović.

 

7.1.2004.

You may also like...