08.08.2001. – u povodu otvorenog poziva politickim i drustvenim subjektima

Press konferencija

u povodu otvorenog poziva političkim i društvenim subjektima, kao i predstavnicima međunarodne zajednice, za zajedničko organizovanje javne rasprave o korupciji i kriminalu u Tuzli i Tuzlanskom kantonu, i o ulozi policijskih i pravosudnih organa u zaštiti kriminala i kriminalaca

 

Bosanska stranka upućuje otvoreni poziv svim političkim strankama, udruženjima građana i drugim subjektima za organizovanje otvorenog okruglog stola i javne rasprave na kojoj bi se govorilo o korupciji i kriminalu u Tuzli i Tuzlanskom kantonu, a posebno među nosiocima odgovornih političkih i javnih funkcija SDP-a.

Činjenica je da postoje osnovane sumnje i dokazi da su mnogi kantonalni i opštinski čelnici iz SDP-a, odnosno Alijanse – počinili zloupotrebe položaja u cilju protuzakonitog sticanja materijalne dobiti, a da ni policija ni pravosuđe ne reaguju na te pojave. Činjenica je da su Tužilaštva zaprimila više prijava sa dokazima protiv kantonalnih i opštinskih funkcionera, ali i da se te prijave ne procesuiraju. Činjenica je da se Tuzla i Tuzlanski kanton pretvaraju u centar organizovanog kriminala, prostitucije i narko-mafije, što je neizvodljivo bez sudjelovanja korumpiranih organa vlasti.

Bosanska stranka od demokratskih i patriotskih snaga traži uključivanje u otvorenu raspravu o ovim problemima, jer samo u kritičkom dijalogu možemo stvari pokrenuti s mrtve tačke, ka izgradnji pravne i demokratske države.

Bosanska stranka poziva sve političke i društvene subjekte, OHR, OSCE i druge međunarodne instance u BiH, da se zajedničkim angažmanom za mjesec septembar pripremi okrugli sto o korupciji i kriminalu u Tuzli i Tuzlanskom kantonu, i o kriminalnoj uvezanosti policije i pravosuđa u podsticanje pojava koje su usmjerene protiv pravne države i slobodnog demokratskog društva.

 

8.8.2001.

You may also like...