28.05.2001. – u povodu pokusaja prikrivanja materijalnih dokaza o izvrţenom krivicnom djelu, od strane pomocnika ministra federalnog MUP-a

Press konferencija

u povodu pokušaja prikrivanja materijalnih dokaza o izvršenom krivičnom djelu, od strane pomoćnika ministra federalnog MUP-a

Bosanska stranka je na današnjoj press konferenciji izrazila najoštriju osudu politike nepoštivanja zakonitosti i ustrojstva pravne države od strane federalne Vlade i Tužilaštva Kantona Sarajevo. Prema riječima pravnog zastupnika BOSS-a, advokata Faruka Balijagića, Vlada i nadležno Tužilaštvo, odbijanjem procesuiranja pomoćnika ministra federalnog MUP-a, Faika Lušije, za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, omogućavaju istom prikrivanje materijalnih dokaza o izvršenom krivičnom djelu.

Advokat Faruk Balijagić je istakao, da je neshvatljivo, da nakon materijalnih dokaza koje je u krivičnoj prijavi prezentirala Bosanska stranka, Vlada Federacije BiH nije suspendovala pomoćnika ministra federalnog MUP-a, Faika Lušiju, niti je nadležno tužilaštvo pokrenulo krivični postupak – čime se prijavljenom Lušiji, pored prikrivanja dokaza o sopstvenim krivičnim djelima, omogućava, i na određen način odobrava – prikrivanje dokaza o drugim akterima krivičnog djela.

Na press konferenciji je prezentiran novi dokument, iz kojeg se jasno vidi da se nakon krivične prijave Bosanske stranke, Lušija Faik, obzirom da još nije krivično procesuiran i pritvoren, uspio riješiti protivzakonito prisvojenih 20.000 KM, vraćanjem novca na blagajnu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Federalni poslanici Bosanske stranke Mirnes Ajanović i Džems Sulejmanagić pozvali su Vladu i nadležno Tužilaštvo na poštivanje načela zakonitosti i pravne države, te podvukli zahtijev da se Faik Lušija odmah krivično procesuira, odnosno shodno zakonu pritvori, kako bi se spriječio u daljim pokušajima umanjenja izvršenog krivičnog djela, uklanjanjem dokaza o izvršenom krivičnom djelu – kao i o krivičnim djelima drugih funkcionera koji su evidentno umiješani.

U konkretnom slučaju, tražene mjere su neophodne obzirom da Faik Lušija – kao pomoćnik ministra federalnog MUP-a, i šef federalne krim službe i službe za terorizam – ima u rukama sve poluge policijskog aparata, čijom zloupotrebom, u cilju odmazde – može ugroziti pravnu i fizičku sigurnost svakog građanina – kao što je to već pripremljeno protiv predsjednika Bosanske stranke Mirnesa Ajanovića i pravnog zastupnika Faruka Balijagića.

 

28. V 2001.

 

 

 

You may also like...