09. septembar 2000.

u povodu dvoličnih istupa političkih predstavnika SDP-a

Bosanska stranka osuđuje dvoličnu politiku SDP-a, kojom se njihov politički nemoral želi pretvoriti u pozitivne poene kroz pokušaje obmanjivanja građana.

SDP-ovi stavovi na jučerašnjoj press konferenciji, u vezi definisanja odgovornosti premijera Bičakčića za penzionerske probleme, u direktnoj su koliziji sa istupima SDP-ovih poslanika na sjednicama federalnog parlamenta – što se jasno vidjelo i iz direktnih TV prenosa posljednje dvije sjednice.

Inicijativu poslanika Mirnesa Ajanovića da se Premijer F BiH sankcioniše zbog eskalacije penzionerskih problema i dugogodišnjeg ugnjetavanja penzionera, poslanici SDP-a jednoglasno su odbili – ali su zato paktirali sa SDA i HDZ da se u parlamentarnu proceduru uputi nehumani zakon o izmjeni i dopuni Zakona o PIO, iako su predstavnici penzionera molili poslanike da se ovaj zakon ne razmatra, jer drastično smanjuje penzije.

SDP-ovo jučerašnje zalaganje za sankcionisanje Premijera F BiH, koje je uslijedilo tek nakon povlačenja ovog zakona – nije ništa drugo do SDP-ova politička prostitucija i nepošteno odricanje vlastite krivice.

You may also like...