09.04.2001. – u povodu satanizacije pripadnika Armije BiH, demobilisanih boraca, i porodica sehida i poginulih boraca

 

u povodu satanizacije pripadnika Armije BiH, demobilisanih boraca, i porodica šehida i poginulih boraca – od strane predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Božidara Matića

Bosanska stranka smatra da izjava za javnost novog predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Božidara Matića, kojom karakteriše Armiju BiH kao “stranačku falangu” – predstavlja morbidnu uvredu, prije svega svih civilnih žrtava agresije, ali i svih Bošnjaka, Hrvata i Srba koji su kao pripadnici Armije BiH položili svoje živote za odbranu načela pravde i slobode življenja.

Božidar Matić nije toliko nepismen pa da ne zna da se “falangom” označava pripadnost fašističkoj ideologiji. To svjedoči da predsjedavajući Vijeća ministara Bosnu i Hercegovinu vidi – kao policijsku državu u kojoj će se boračka populacija proganjati i socijalno iznurivati kako bi se pod ekonomskim pritiskom iseljavala iz BiH.

Božidar Matić sigurno zna da je poistovjećivanje Armije BiH sa fašistima, ponajprije satanizacija Bošnjaka kao najbrojnijeg elementa koji je nosio uniformu te armije; ali Matić neće da zna zašto eksponenti njegove ideološko-političke opcije, dok su bili članovi državnog Predsjedništva nisu učinili ništa da spriječe ideologizaciju Armije BiH. I danas uticajni čelnici SDP-DNZ Alijanse – Nijaz Duraković, Mirko Pejanović, Tatjana Lj. Mijatović, Stjepan Kljujić, Ivo Komšić, tada su bili većinau ratnom Predsjedništvu, ali su sprovodili politiku SDA. Činio je to i v.d. predsjednika ratne Vlade BiH Zlatko Lagumdžija su u ratnom predsjeništvu imali više konja za trku od samog gosp. Izetbegovića.

Bosanska stranka poziva društvene i političke subjekte da osude monstruoznu izjavu Božidara Matića, kojom se blasti i ponižava istorijska zasluga Armije BiH za očuvanje države Bosne i Hercegovine.

You may also like...