09.06.2003. – u povodu otvorenog zahtjeva Vladi FBiH, OHR-u i g. Pediju Esdaunu

Vanredna press konferencija

u povodu otvorenog zahtjeva Vladi FBiH, OHR-u i g. Pediju Ešdaunu, da javnosti odgovore, da li njihovo zajedničko usaglašavanje oko odbijanja amandmana na Prijedlog krivičnog zakona, znači i odbijanje amandmana BOSS-a, koji omogućavaju adekvatnu borbu protiv kriminala, korupcije, terorizma i fašizma

Članovi Glavnog odbora BOSS-a Faruk Balijagić i federalni poslanik Džems Sulejmanagić, uputili su otvoreni zahtjev Vladi FBiH, OHR-u i g. Pediju Ešdaunu, da građanima objasne – da li njihovo zajedničko usaglašavanje o neprihvatljivim amandmanima na Prijedlog krivičnog zakona, uključuje i odbijanje amandmana predsjednika BOSS-a i federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića, koje je Parlament usvojio u cilju adekvatne borbe protiv kriminala i korupcije, te borbe protiv terorizma i fašizma.

BOSS upozorava domaću i međunarodnu javnost, ukoliko Vlada, OHR i g. Ešdaun uspiju prisiliti federalni Parlament da izmijeni odluku o usvajanju navedenih amandmana, kriminalci će steći pravo da zadrže imovinu opljačkanu od građana, a dodatno će se legalizovati egzistiranje i djelovanje terorističkih i fašističkih organizacija, kao što je četnički ravnogorski pokret.

To bi predstavljalo direktno suprotstavljanje Vlade FBiH, OHR-a i g. Pedija Ešdauna Dejtonskom mirovnom sporazumu i izvršnoj naredbi američke administracije o uspostavi adekvatne regionalne sigurnosti, što bi mogao biti razlog pokušaja OHR-a i g. Ešdauna da se onemoguće prijenosi parlamentarnih sjednica, istakli su na vanrednoj press konferenciji BOSS-a, Faruk Balijagić i federalni poslanik Džems Sulejmanagić.

 

9.6.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...