11.06.2003. – u povodu pritisaka menadzmenta FTV-a na poslanike federalnog Parlamenta

Vanredna press konferencija

 

u povodu diskriminacije građana Federacije BiH, antidejtonskim autokratskim djelovanjem visokog predstavnika Pedija Ešdauna

 

Predstavnici BOSS-a, putem današnje vanredne press konferencije, najoštrije su osudili namjeru visokog predstavnika Pedija Ešdauna da ukidanjem RTV FBiH, tobože u cilju stvaranja javnog RTV servisa BiH, diskriminira građane Federacije i uspostavi apsolutnu kontrolu nad javno izgovorenom riječju u Federaciji – obzirom da RT Republike Srpske nesmetano nastavlja egzistirati.

Visokom predstavniku Pediju Ešdaunu očigledno ne odgovara to što djelovanjem federalnog Parlamenta, i bez pomoći visokog predstavnika i OHR-a, proces demokratizacije u Federaciji napreduje daleko brže nego u RS-u – obzirom da je federalni Parlament usvojio amandmane kojima se zabranjuje rad terorističkih i fašističkih organizacija – čime je direktno dovedeno u pitanje i egzistiranje terorističkog četničkog ravnogorskog pokreta, a što je očito bio razlog i žestokog protivljenja visokog predstavnika i OHR-a usvajanju amandmana.

BOSS upozorava Vijeće za implementaciju mira u BiH, da je dužno zaustaviti antidejtonsko autokratsko ponašanje visokog predstavnika Pedija Ešdauna, koji u namjeri da spriječi Ustavom zagarantovanu slobodu govora i javnog izražavanja, ukida FTV – te bez zaposlenja ostavlja radnike, u čiju je edukaciju međunarodna zajednica uložila milione dolara – a u cilju zaštite imovine kriminalaca i omogućavanja slobodnog djelovanja terorističkih i fašističkih organizacija.

 

11.06.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...