07. oktobar 2002.

u povodu zahtjeva predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića – Izbornoj komisiji BiH za kompenziranje nametnutih finansijskih troškova medijima u izbornoj kampanji

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva Izbornu komisiju BiH da – u saradnji sa Regulatornom agencijom za medije i Visokim predstavnikom – obezbijedi kompenziranje izuzetnog finansijskog opterećenja koje su bh. elektronski mediji imali u izbornoj kampanji.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je zatražio od Izborne komisije BiH da iz sredstava namijenjenih provođenju izbora ili iz budžeta izvršne vlasti, obezbijedi elektronskim medijima materijalnu podršku, posebno iz razloga što se Regulatorna agencija za medije finansira upravo iz sredstava koja naplaćuje od medija, od kojih se zahtijeva da imaju pozitivan finansijski bilans kako bi zadržali dozvole za rad.

Obaveza besplatnog praćenja predizbornih aktivnosti političkih stranaka, koja je nametnuta Izbornim zakonom BiH, elektronske medije je dovela u izuzetno tešku finansijsku situaciju, čime je narušeno nezavisno novinarstvo kao stub svake demokratije, što direktno ugrožava proces demokratizacije Bosne i Hercegovine.

You may also like...