09.10.2001. – u povodu nastavka dezintegrirajucih procesa za drzavno-pravni kontinuitet BiH

Press konferencija

u povodu nastavka dezintegrirajućih procesa za državno-pravni kontinuitet BiH

 

Bosanska stranka ponovo upozorava domaću i stranu javnost na negativne posljedice Sporazuma o specijalnim odnosima između entiteta Republike Srpske i SRJ, obzirom na evidentnu protudržavnu pozadinu vojnog aspekta ovog sporazuma.

Predstavnici srpskog entiteta, pomognuti međunarodnim zvaničnicima i neshvatljivom indolencijom bh. političke javnosti, uspjeli su zadovoljiti separatističke interese militantnih političkih elemenata – u povezivanju vojski RS i SRJ u jedinstven vojni sistem.

Bosanska stranka poziva sve domaće i strane instance, da u skladu sa svojim ovlaštenjima i mogućnostima – poduzmu mjere u cilju zaustavljanja dalje teritorijalne i vojne dezintegracije BiH, koja se ogleda i kroz nove protudržavne elemente Sporazuma o specijalnim odnosima.

Sporazum o specijalnim odnosima, posebno u dijelu koji se odnosi na vojnu saradnju, očigledno daje podršku separatistima u BiH – što je u skladu i sa politikom                SDP-Alijanse, odnosno njenog ministra Mije Anića, koji se kao federalni ministar odbrane zalaže za stvaranje tri vojske u BiH.

Predsjednik Bosanske stranke i federalni poslanik Mirnes Ajanović smatra da su ovakvi separatistički procesi dezintegrirajući za državu, i pogubni za nastojanja BiH da ostvari napredak u NATO programu «Partnerstvo za mir» – čime Sporazum o specijalnim odnosima srpskog entiteta i SRJ – može postati destabilizirajući faktor za mir na širem području Balkana i Jugoistočne Evrope.

 

 

9.10.2001.

 

 

 

You may also like...