10.12.2016. – u povodu Međunarodnog dana ljudskih prava i ugrožavanja prava građana zbog neadekvatne sudske zaštite

U povodu Međunarodnog dana ljudskih prava, predsjednik BOSS¬-a Mirnes Ajanović smatra da je pravosuđe glavni generator kršenja ljudskih prava u BiH, jer građani nemaju adekvatnu mogućnost zaštite svojih prava putem pravosudnih institucija. Činjenica da građani u gotovo svakom sudskom predmetu podnose žalbe jer ne vjeruju sudu koji je odlučivao, dokazuje da građani s razlogom nemaju povjerenje u pravosudni sistem i sudske odluke. Evidentna je eskalacija radikalizacije u funkcionisanju pravosuđa, zbog sve otvorenijeg pristranog djelovanja u interesu političkih moćnika i kriminalaca, te drastičnog kršenja ustavom i međunarodnim konvencijama zagarantovanih prava građana na pravično suđenje donošenjem proizvoljnih presuda.

Nepovjerenje građana u pravosudni sistem i neophodnost provođenja reforme pravosuđa potvrđuje i izrazito mali broj procesuiranih sudija ili tužilaca i blage sankcije, jer Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, umjesto zaštite građana i opšteg interesa, štiti lica koja nezakonitim djelovanjem krše prava građana, što rezultira generalnim kršenjem prava građana, upozorava predsjednik BOSS¬-a Mirnes Ajanović.

10.12.2016. 

You may also like...