12. januar 2000.

u povodu fašističkih istupa poslanika SDP-a na posljednjoj sjednici Skupštine TK

Bosanska stranka najstrožije osuđuje fašističke istupe predstavnika SDP-a na posljednjoj sjednici SkupštineTK – kojim se uskraćuje Ustavno pravo građanima BiH iz drugog entiteta da ostvare pravo na rad. Pored segregacije po etničkoj i nacionalnoj osnovi, koja na žalost još uvijek živi u BiH, poslanici SDP-a zloupotrebljavaju parlamentarnu demokratiju uvodeći i novu podjelu – prema entitetskom državljanstvu, što je protivno Dejtonskom sporazumu ali i Povelji Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, kojom se svakom čovjeku garantuje slobodan izbor mjesta življenja i pravo na rad.

Logikom SDP-a državljani Republike srpske su u Federaciji građani drugog reda koji nemaju pravo učestvovati u radu državnih institucija i koji ne mogu zasnivati radno odnos. Posljedice ovakve prakse naročito su zabrinjavajuće u pogledu Bošnjaka koji, pored toga što ne uživaju zadovoljavajući stepen ljudskih prava u RS – dolaze u podređen položaj i u Federaciji.

Bosanska stranka traži od Visokog predstavnika u BiH da sankcioniše političare koji provode ili zagovaraju princip segregacije po bilo kom osnovu. Takođe, BOSS traži od gospodina Petriča ukidanje državljanstva po entitetskom osnovu, kako bi se izbjegle zloupotrebe u političke ili druge svrhe – odnosno tendencije podjele BiH. Tim povodom, poslanik Bosanske stranke u Skupštini TK Muamer Dedić uputio je i zvaničan zahtjev Uredu Visokog predstavnika.

You may also like...