12. novembar 2002.

u povodu ponovnog otvorenog zahtjeva Bosanske stranke – za krivično sankcionisanje fašističko nacionalističkih istupa i simbola i provociranja nacionalne netrpeljivosti u društveno-političkom životu BiH

Predsjednik Bosanske stranke Mirnes Ajanović ponovo je uputio otvoreni zahtjev Visokom predstavniku za BiH, da iskoristi svoje ovlasti kako bi se izmjenom entitetskih krivičnih zakona, odnosno zakonom na nivou BiH – obezbijedilo krivično sankcionisanje ispoljavanja nacionalističkog šovinizma i nacionalne netrpeljivosti.

Nacionalistička divljanja na sportskim i drugim javnim manifestacijama, dokazuju neophodnost hitnog realizovanja dvogodišnje kampanje BOSS-a – da javno nacionalističko djelovanje, odnosno, izazivanje nacionalne netrpeljivosti putem uzvikivanja nacionalističkih parola, nošenja i pokazivanja nacionalističkih obilježja te davanja fašističkih i nacionalističkih imena javnim ustanovama i drugim javnim subjektima u BiH – mora biti predmet krivičnih sankcija.

Ukoliko Visoki predstavnik ne iskoristi svoje ovlasti i ne obezbijedi krivično sankcionisanje fašističko-nacionalističkih istupa i simbola u javnom životu, to će predstavljati otvoren poticaj nastavku nasilja i kršenja ljudskih prava u BiH – koji se već jasno očituju kroz zabilježeni porast vjerske i nacionalne netolerancije, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

You may also like...