13. februar 2009.

u povodu najava da bi moglo doći do smanjenja, ili nemogućnosti isplate penzije

Najava Zavoda PIO da bi zbog izostanka pomoći Vlade FBiH ova institucija mogla doći u stanje potpunog kolapsa, potvrđuje ispravnost upozorenja BOSS-a – da će građani skupo plaćati cijenu ponovnog izbora nenarodnih i kriminilaziranih političkih stranaka i funkcionera na vladajuće pozicije. Najava da bi moglo doći do smanjenja, ili čak do nemogućnosti isplate posljednje penzije, ukazuje da federalna Vlada, novac potrošen na povećanja funkcionerskih plata i luksuzne vozne parkove i kabinete, pokušava nadoknaditi uzimanjem od penzionera. Očigledno je da vlast i dalje ima obrnute prioritete, jer krizu koju je sama izazvala pokušava riješiti smanjenjem i ukidanjem stečenih prava penzionera, demobilisanih boraca, lica sa invaliditetom i drugih socijalno ugroženih kategorija, umjesto da pristupi spašavanju privrede i izradi socijalnih programa za ublažavanje krize, ali i smanjenju nezasluženih funkcionerskih plaća, upozorava BOSS.

You may also like...