Category: Saopštenja 2009.

01. novembar 2009.

u povodu šutnje OHR-a o postojanju spiska na kojem se kao kriminalna organizacija označava samo bošnjački politički, poslovni i vjerski vrh

26. oktobar 2009.

u povodu kontinuiranog neizvršavanja obaveze Vlade FBiH, da redovno obezbjeđuje sredstva za isplatu benificiranih penzija