13.10.2005.

Press konferencija

 

u povodu sveobuhvatne istraživačke kampanje u cilju dokazivanja da je reforma pravosuđa rezultirala većim kršenjem prava građana

 

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH Muhamed Moranjkić, istakao je na press konferenciji da je BOSS angažovao stručna lica u timu pravnika radi utvrđivanja rezultata istraživanja o brojnim kršenjima zakona i zloupotrebama položaja od strane pravosudnih organa, kao dokaz da nije provedena pravosudna reforma i da je pravosuđe od lokalnih do Vrhovnog suda – ostalo ideologizirano u službi politike i kriminalaca.

Poslanik u Parlamentu FBiH Džems Sulejmanagić je upozorio da je stanje u pravosuđu još gore nego što je bilo prije reforme, obzirom na brojne žalbe građana i dokaze o izrazitim kršenjima ljudskih prava od strane sudija i tužilaca. Sulejmanagić je naveo primjer sutkinje Kantonalnog suda Tuzla Lekić Smiljane, koja je protivno članu 2. ZPP-a i dužnosti suda da odlučuje isključivo u granicama tužbenog zahtjeva – protuzakonito samoinicijativno izmijenila tužbeni zahtjev u presudi, kako bi zaštitila osobe koje afirmiraju optužene za najsvirepije ratne zločine. BOSS će konkretne dokaze o kršenju ljudskih prava i zakona od strane sudija i tužilaca prezentirati u narednom periodu domaćoj i međunarodnoj javnosti i putem publikacija i knjiga, u kojim će biti sadržani kompletni predmeti sa imenima sudija, istakao je državni poslanik Muhamed Moranjkić.

 

13.10.2005.

 

You may also like...