15. juli 2003.

u povodu otvorenog zahtjeva BOSS-a Vladi FBiH, za hitno sazivanje vanredne sjednice na kojoj će donijeti mjere za rješavanje alarmantno teškog stana u Vojsci FBiH

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, u povodu činjenice da Vojsci FBiH još uvijek nije omogućeno snabdijevanje vodom i el. energijom, uputio je otvoreni zahtjev Vladi Federacije BiH, da hitno zakaže vanrednu sjednicu na kojoj će donijeti mjere za rješavanje alarmantno teškog stana u Vojsci FBiH.

Takođe, prema međunarodnim konvencijama, zabranjeno je isključiti vodu i el. energiju i zatvorima, a pogotovu instituciji koja treba biti garant bezbjednosti svih građana, pa je neophodno i pokretanje krivične istrage protiv odgovornih lica u upravnim odborima i rukovodstvima preduzeća za distribuciju vode i el. energije, zbog počinjenog krivičnog djela – podrivanja odbrambene moći Federacije BiH, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

You may also like...