15.04.2003. – u povodu izvjestaja

 

Press konferencija

 

u povodu izvještaja Ombudsmena FBiH da je u 2002. godini 95.000 građana Federacije podnijelo žalbe zbog kršenja ljudskih prava

 

Bosanska stranka smatra da je u povodu posljednjeg Izvještaja Ombudsmena FBiH o kršenju ljudskih prava u 2002. godini, neophodno poduzeti radikalne mjere u smislu krivičnog procesuiranja odgovornih lica u službama i ustanovama – koji nepoštivanjem zakona krše ljudska prava.

Izvještaj Ombudsmena prema kojem se u 2002. godini 95.000 građana Federacije                žalilo na kršenje ljudskih prava, odnosno 570.000 žalbi u postdejtonskom periodu, dokazuje da nema razlike u kršenju ljudskih prava od strane nacionalista, socijaldemokrata ili njihovih satelita.

Nedopustivo je da ni jedna politička stranka nakon Izvještaja Ombudsmena nije tražila odgovornost za kršenja ljudskih prava, te BOSS poziva sve političke stranke i druge subjekte, da javnim prozivanjem i podnošenjem krivičnih prijava protiv odgovornih, daju vlastiti doprinos u borbi za zaštitu ljudskih prava.

BOSS će u skladu sa ranije poduzetim radnjama na zaustavljanju kršenja ljudskih prava, i protiv načelnika Tuzle i drugih odgovornih lica, te vijećnika Opštinskog vijeća iz redova SDP-a i Stranke penzionera – podnijeti krivične prijave, obzirom da nisu dozvolili na sjednici Vijeća ni raspravu o donošenju odluke o sankcionisanju odgovornih lica u Službi za inspekcijske poslove, za koja su Ombudsmeni odlukama utvrdili da su nepoštivanjem zakona kršili ljudska prava.

 

15.04.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...