16.05.2012.

u povodu kreditnog zaduženja i teškog ekonomskog stanja koje ugrožava funkcionisanje države

Kesetovic

Namjera vladajućih funkcionera da državu zadužuju novim kreditom Međunarodnog monetarnog fonda rezultirat će potpunim ekonomskim ropstvom države, uključujući entitete i kantone. Opšte je poznato da se kreditna sredstva MMF-a moraju koristiti u okviru ekonomskih zakonitosti i da države koje uzimaju kredite moraju voditi pozitivnu fiskalnu i ekonomsku politiku, jer u suprotnom može doći do potpunog ekonomskog kolapsa države, upozorio je ekonomski ekspert prof. dr Izudin Kešetović. MMF ulaže kreditna sredstva u države kako bi svjestan nemogućnosti vraćanja kredita zagospodario svim bitnim resursima država koje kreditira, što rezultira dovođenjem građana na ivicu egzistencije. Najava vladajućih stranaka da će država doći do bankrota ukoliko ne podigne novi kredit MMF-a da bi se vraćale postojeće kreditne obaveze prema MMF-u, obavezuje sve građane da u cilju zaštite interesa svoje porodice i države – na svim sljedećim izborima glasaju protiv nenarodne, nesposobne, kriminalizirane i protivdržavne vlasti, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

16.05.2012.

You may also like...