17. juli 2002.

u povodu sutrašnje press konferencije putem koje će predstavnici Bosanske stranke obrazložiti zahtjev za finansiranje elektronskih medija

Federalni poslanik i predsjednik Bosanske stranke Mirnes Ajanović i član Glavnog odbora Bosanske stranke Faruk Balijagić, putem sutrašnje press konferencije će prezentirati činjenice sadržane u otvorenom pismu koje će BOSS uputiti Visokom predstavniku, u povodu prisiljavanja bh. elektronskih medija da snose troškove medijskog praćenja predizbornih aktivnosti političkih stranaka.

Predstavnici Bosanske stranke će informisati javnost o razlozima zbog kojih je neophodno da se kompenzira finansijska šteta koju će tokom izbornog procesa trpiti bh. elektronski mediji.

You may also like...