26. novembar 2002.

u povodu komentara BOSS-a na radni dokument “Nacrt zakona o Vijeću ministara (Vladi) BiH”

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je u povodu Nacrta zakona o Vijeću ministara (Vladi) BiH, višem zamjeniku Visokog predstavnika u BiH Pedija Ešdauna, dostavio komentar BOSS-a na predviđene političke reforme – u kojem je izrazio saglasnost sa namjerama Visokog predstavnika da u saradnji sa bh. političarima formira funkcionalno Vijeće ministara, odnosno Vladu BiH.

Mirnes Ajanović je istakao da je BOSS saglasan sa principom da se predsjedavajući ili predsjednik Vlade BiH, odnosno Vijeća ministara BiH ne rotira, međutim, BOSS prihvata sistem rotacije ukoliko bi drugi model, u slučaju nepostojanja konsenzusa političkih stranaka, onemogućavao neophodnu reformu Vijeća ministara BiH.

Ukoliko bi zahtjev za formiranje Vlade BiH onemogućio neophodne reforme Vijeća ministara BiH, BOSS u cilju što brže uspostave funkcionalnog državnog aparata koji je neophodan za prijem BiH u evro-atlantske integracije, izražava suglasnost i sa dosadašnjim rješenjem koje se odnosi na vijeće Ministara .

You may also like...