17.08.2006. – u povodu predstavljanja projekata nosioca liste za Parlament BiH Fatmira Alispahica

u povodu predstavljanja projekata nosioca liste za Parlament BiH Fatmira Alispahića

 

Nosilac liste Patriotskog bloka BOSS – SDU BiH za državni Parlament Fatmir Alispahić, prezentirao je projekte koje će realizovati ukoliko dobije povjerenje birača. Istakao je da namjerava ustanoviti Muzej genocida nad Bošnjacima – kako se genocid više nikada ne bi ponovio, te formirati centar za strateška istraživanja, koji bi objedinio akademsku pamet i poslužio kao savjetodavno tijelo političarima. Kao jedan od značajnih privrednih i političkih projekata Fatmir Alispahić najavljuje lobiranje i za Podrinje, kako bi ta regija na osnovu hidro-energetskog potencijala od evropskog značaja, poput Brčkog postala zaseban distrikt u BiH. Alispahić je predstavio i ideju formiranja ministarstva dijaspore, s ciljem razvijanja i jačanja veza sa milionima raseljenih, prvenstveno, Bošnjaka, obzirom da, kako je istakao Alispahić – dijaspora više treba nama, nego mi njoj. U vezi s tim Alispahić navodi: “Od dijaspore ovdje žive hiljade porodica. Osnivanje ministarstva dijaspore je vitalni državni interes. Ali, uporno se nastoje prekinuti naše veze sa ljudima koji su se našli u inostranstvu kao žrtve etničkog čišćenja, ali i kao žrtve postratne socijalne katastrofe.”

 

 

17.08.06.

 

You may also like...