18.06.2004.

Press konferencija

u povodu pravosnažne presude kojom je potvrđeno klevetničko djelovanje pomoćnika načelnika i šefa Službe za inspekcijske poslove Opštine Tuzla

 

Nakon Presude Vrhovnog suda FBiH i drugih pravosnažnih akata nadležnih organa, pravosnažnom Presudom (Gž-1030/2003 od 23.4.2004.), definitivno je potvrđeno da je pomoćnik načelnika i šef Službe za inspekcijske poslove Opštine Tuzla djelovao protuzakonito i klevetnički, s ciljem da se predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović netačno prikaže kao dvostruki i nezakoniti korisnik stana, i time neargumentovano diskredituje u javnosti.

Presudom je potvrđeno da je prvostepeni sud (P.1104/02 od 10.2.2003.) iznio logičku i kritičku analizu svakog dokaza, bez proizvoljnosti, samovolje i greške u zaključivanju, te da je potpuno i istinito utvrdio – da su klevetnički navodi o nezakonitom statusu Mirnesa Ajanovića prezentirani sa ciljem nanošenja izborne štete.

Kompletan pravni proces koji se vodio zbog lažne prijave, ovjerene pečatom SDP-ove opštinske vlasti u Tuzli, dokazuje – da i klevetnička kampanja magazina “60 minuta” FTV-a, “Oslobođenja” i “Fronta slobode”, o navodnom nezakonitom stambenom statusu Mirnesa Ajanovića, predstavlja drastičan primjer bezobzirne klevetničke propagande.

 

 

18.6.2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...