19.06.2014.

Press konferencija

u povodu ponovne nemoralne namjere Vlade FBiH da izmjeni Zakon o parničnom postupku FBiH, kako bi se građani obavezati na plaćanje advokatskih nagrada pravobraniocima, u slučajevima kada zatraže sudsku zaštitu zbog kršenja svojih prava od strane državnih organa

BOSS Logo

Namjera izmjene Zakona o parničnom postupku dokazuje da Vlada Federacije određivanjem advokatske nagrade pravobraniocima – želi vršiti novčanu odmazdu nad građanima koji se usude tražiti sudsku zaštitu u slučaju kada su im ugrožena prava od strane opštine, kantona, entiteta ili države, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Pored činjenice da građani plaćaju sudske takse, te da pravobraniocima plaćaju troškove prevoza, pa i avionske troškove, kao i smještaj u hotelima i dnevnice, izmjenom Zakona o parničnom postupku želi se pravobraniocima dati i nagrada u iznosu advokatskih naknada. Vlada Federacije stvara pravnu situaciju da građani ne smiju tužiti državne organe, pa ni u radnim sporovima, jer će u slučaju gubitka spora morati prodavati imovinu da bi platili nagradu za pravobranioce, koji se već finansiraju iz budžeta novcem građana. BOSS podsjeća da je 2006. godine Parlament Federacije po prijedlogu Mirnesa Ajanovića ukinuo advokatske nagrade za pravobranioce (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 19/06), da bi se građanima omogućilo da bez straha od novčane odmazde mogu pred sudom tražiti zaštitu svojih prava ukoliko budu ugrožena od bilo kojeg državnog organa.

19.06.2014.

You may also like...