13.06.2014.

Press konferencija

u povodu usvojenih inicijativa BOSS-a kojima će se ispraviti odluke tuzlanskog Vijeća u vezi naplate komunalnih usluga, a koje su diskriminatorske u odnosu na dio građana

BOSS Logo 1

Tuzlansko Vijeće je na posljednjoj sjednici jednoglasno prihvatilo podnesene zahtjeve Kluba vijećnika BOSS-a da se pristupi izmjeni odluka koje su diskriminatorske u odnosu na dio građana, a u vezi naplate komunalnih usluga za odvoz smeća i distribuciju vode. Spornom odlukom o cijeni odvoza smeća određeno je da se visina naknade plaća po broju članova domaćinstva, što je rezultiralo da su građani koji su živjeli u manjim stanovima, a sa većim brojem članova domaćinstva – prinuđeni plaćati uvećanu cijenu i za nekoliko puta, na šta je BOSS na vrijeme upozoravao. S obzirom da iz istih razloga nije adekvatna ni cijena odvoza smeća za individualne stambene objekate, odlučeno je da će se izvršiti potrebne izmjene kako bi se zaštitila prava građana. Takođe, ispraviće se i odluka o naplati takse na vodomjer u kolektivnim stambenim objektima, prema kojoj su svi stanari plaćali jedan kolektivni vodomjer kao da je instaliran u svakom stanu, te ubuduće korisnici usluga neće plaćati neosnovanu taksu.

13.06.2014.

You may also like...