19.12.2014.

Press konferencija

u povodu smanjenja cijene goriva na svjetskom tržištu na 55 dolara po barelu, što obavezuje na adekvatno smanjenje cijene goriva, kao i cijena roba i usluga u BiH

LOGO - 20 godina

Smanjenje cijene goriva na svjetskom tržištu na 55 dolara po barelu, obavezuje na adekvatno smanjenje cijene goriva, kao i cijena roba i usluga u BiH, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Aktuelno smanjenje cijene goriva nije dovoljno u odnosu na trostruko nižu cijenu goriva na svjetskom tržištu, jer prema analizama ekonomskih eksperata cijena goriva u BiH ne bio trebala prelaziti iznos od 1,50 KM. Pohvalno je da je u RS-u cijena goriva već ispod 1,80 KM, međutim potrebno je dalje insistirati na onemogućavanju ostvarenja ekstra profita naftnih distributera, a posebno u Federaciji BiH koja zbog višegodišnje nesposobnosti vladajućih struktura dodatno otežava uslove života građanima previsokim porezima i taksama na gorivo. Smanjenje cijena goriva mora se odraziti i na smanjenje svih roba a posebno namirnica, kao i na smanjenje usluga u koje je uračunata i cijena goriva, uključujući i smanjenje cijene električne energije, a sve kako bi se omogućilo zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, te bolji uslovi života građanima, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

19122014

19.12.2014.

 

You may also like...