20.02.2015.

Press konferencija

u povodu daljih aktivnosti Gradskog vijeća Tuzla u cilju još veće transparentnosti u radu javnih ustanova i javnih preduzeća, kao i adekvatnog nadzora i vršenja kontrole funkcije upravljanja i rukovođenja

LOGO - 20 godina

Na inicijativu Mirnesa Ajanovića, predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla, na posljednjoj sjednici Kolegija Gradskog vijeća usvojena je odluka da se izvrši još veća transparentnost u radu javnih ustanova i javnih preduzeća, kao i adekvatan nadzor i vršenje kontrole funkcije upravljanja i rukovođenja javnom imovinom. Kolegij Gradskog vijeća Tuzla zadužio je Službu za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti da do naredne sjednice Kolegija izvrši analizu Zakona o ustanovama, Zakona o javnim preduzećima, Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i druge propise koji uređuju oblast upravljanja i rukovođenjima javnim preduzećima i javnim ustanovama. Na osnovu navedene legislative, Gradsko vijeće Tuzla će usvojiti propis-odluku o načinu izbora, nadzora i načinu vršenja kontrole vršenja funkcije menadžmenta i drugih odgovornih lica u javnim ustanovama i preduzećima, kako bi se adekvatno spriječila bilo kakva zloupotreba ili oštećenje javne imovine, ali i vršila kontrola nad načinom upošljavanja u javnim ustanovama i preduzećima, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

20022015

20.02.2015.

You may also like...