20.11.2003. – u povodu inicijative BOSS-a opstinskim vijecima i ministarstvima unutrasnjih poslova

Press konferencija

u povodu inicijative BOSS-a opštinskim vijećima i ministarstvima unutrašnjih poslova, za poduzimanje preventivnih bezbjednosnih mjera u cilju zaštite djece u školama

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, putem današnje press konferencije delegirao je prema opštinskim vijećima i ministarstvima unutrašnjih poslova inicijativu BOSS-a,             za hitno poduzimanje preventivnih bezbjednosnih mjera u cilju zaštite djece u školama, koja su sve češće žrtve narkomanije i nasilja.

BOSS je pozvao opštinska vijeća da u saradnji sa višim nivoima zakonodavne i izvršne vlasti, MUP-om i organizacijama demobilisanih boraca, dogovore zajednički plan mjera kojima će se u cilju zaštite djece u školama obezbijediti – pojačane policijske patrole u zoni škola, stalni nadzor škola i školskih dvorišta, stalna saradnja policije i angažovanih školskih čuvara – demobilisanih boraca, te adekvatna rasvjeta u školskim dvorištima i zonama u kojima se kreću djeca.

BOSS je već obavio preliminarne razgovore sa ministrom MUP-a TK, koji je prihvatio argumente BOSS-a – da se enormno povećanje narkomanije i nasilja u školama i njihovoj blizini, može suzbiti jedino poduzimanjem adekvatnih preventivnih mjera, putem zajedničke akcije zakonodavne i izvršne vlasti i Policije.

 

20.11.2003.

 

 

 

 

 

You may also like...