28.07.2003. – u povodu zahtjeva Federalnog ministarstva pravde

Press konferencija

u povodu zahtjeva Federalnog ministarstva pravde predsjedniku Kantonalnog suda u Tuzli – za razmatranje predstavke o mogućoj zloupotrebi položaja od strane sudija Miralema Dizdarevića, Džonlić Mensura i Maide Trnavčević

Federalno ministarstvo pravde uputilo je predsjedniku BOSS-a Mirnesu Ajanoviću dopis, da je predstavka o zloupotrebi položaja od strane sudija – Miralema Dizdarevića, Mensura Džonlića i Maide Trnačević – dostavljena na nadležni postupak predsjedniku Kantonalnog suda Šabanu Mujčinoviću, sa zahtjevom da se Ministarstvo obavijesti o poduzetim radnjama.

Federalno ministarstvo pravde traži od predsjednika Suda, da se na zahtjev BOSS-a provede istraga na okolnosti zanemarivanja imperativne odredbe člana 99. Zakona o parničnom postupku, obzirom da su sudije Dizdarević, Džonlić i Trnačević vodili postupak na protuzakonit način – te propustili da shodno Zakonu kazne zastupnika “Fronta slobode” Sinana Alića, za uspoređivanje legitimnog prava BOSS-a na podnošenje pravnog sredstva – sa ratnim zločinom.

Federalno ministarstvo pravde je naložilo predsjedniku Kantonalnog suda da se predstavka o zloupotrebi položaja od strane sudija razmotri i u smislu Zakona o zaštiti od klevete, te posebno Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao što je to traženo zahtjevom BOSS-a.

 

28.7.2003.

 

 

 

 

You may also like...