06.02.2003. – u povodu krivicne prijave

Press konferencija

 

u povodu krivične prijave koju je BOSS podnio Federalnom tužilaštvu, protiv urednika IPP FTV BiH Marije Topić-Crnoja i uređivačkog kolegija FTV BiH, zbog zloupotrebe položaja

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović i član GO BOSS-a Faruk Balijagić, prezentirali su krivičnu prijavu i dokazni materijal na dvadeset devet stranica, koju je BOSS podnio Federalnom tužilaštvu protiv urednika informativno-političkog programa Marije Topić-Crnoja i uređivačkog kolegija FTV BiH, zbog osnovane sumnje da su zloupotrijebili položaj u cilju ostvarivanja protuustavnih interesa vladajućih stranaka.

Marija Topić-Crnoja i drugi, tužilaštvu su prijavljeni zbog kontinuiranog ignorisanja zakonske obaveze – da obezbijede direktne TV prijenose sjednica federalnog Parlamenta i time građanima omoguće blagovremenu, objektivnu i potpunu informaciju o radu parlamentarnih zastupnika i poštivanju Ustava i zakonitosti, čime su prekršili Zakon o RTV FBiH, te akte oba doma Parlamenta, koji takođe imaju zakonsku snagu, istakao je advokat Faruk Balijagić.

Federalni poslanik Mirnes Ajanović je novinarima prezentirao odredbe Zakona o RTV FBiH i akte federalnog Parlamenta, koji dokazuju da su prijavljeni, Marija Topić-Crnoja i drugi, zloupotrijebili javni RTV servis i podredili ga potrebama i nahođenju političkih mentora, što je Zakonom izričito zabranjeno.

BOSS će iskoristiti sva pravna i institucionalna sredstva da se građanima obezbijedi ostvarivanje zakonskog prava, da plaćanjem RTV pretplate dobiju pravovremenu, objektivnu i potpunu informaciju o radu Parlamenta, čime bi se zaštitio i ugled novinarske profesije, istakao je član GO BOSS-a advokat Faruk Balijagić.

 

06.02.2003.

 

 

You may also like...