20.02.2003. – u povodu presude

Vanredna press konferencija

 

u povodu presude Opštinskog suda Zvornik, u slučaju kršenja ljudskih prava Bošnjaka povratnika u RS, policajca Mehdina Čivića

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, putem vanredne press konferencije prezentirao je presudu Opštinskog suda Zvornik, na osnovu koje je na jučerašnjem suđenju vraćen na posao policajac Mehdin Čivić, kojeg je u cilju zaštite ljudskih prava i zaštite prava povratnika ispred BOSS-a pravno zastupao advokat Faruk Balijagić.

Presudom je dokazano kršenje ljudskih prava policajca Mehdina Čivića, na koje je javno ukazivao BOSS, odnosno, dokazano je da je Rješenje o prestanku radnog odnosa Mehdinu Čiviću – posljedica montiranog procesa od strane MUP-a Republike Srpske, čiji su rukovodioci policajcu Čiviću pokušali podmetnuti i nepostojeću krivičnu odgovornost, istakao je član Glavnog odbora BOSS-a advokat Faruk Balijagić.

Faruk Balijagić je od Suda zatražio i pokretanje odgovornosti Mladena Ivanića i Mirka Šarovića, zbog dokazane diskriminacije Mehdina Čivića, koji je od strane vlasti RS-a diskriminiran isključivo zbog toga što je savjestan policajac i Bošnjak povratnik. Opštinski sud Zvornik je zapisnički konstatovao navedeni zahtjev, koji će biti proslijeđen Vijeću za implementaciju mira u BiH.

Kršenje prava policajca Mehdina Čivića je direktan pritisak na bošnjačke povratnike da se isele sa teritorije RS-a, što predstavlja novo dokazano kršenje Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, te ponovo uputio otvoreni zahtjev Visokom predstavniku, da svoje ovlasti primijeni i u slučaju sankcionisanja odgovornih za kršenje ljudskih prava Bošnjaka povratnika u RS.

 

20.02.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...