29.12.2003. – u povodu realizacije temeljnih programskih nacela BOSS-a u 2003. godini

Press konferencija

u povodu realizacije temeljnih programskih načela BOSS-a u 2003. godini, na planu unapređenja socijalnog i ekonomskog statusa boračke populacije, penzionera, radnika i uopšte – građana Federacije BiH.

 

Na današnjoj press konferenciji BOSS-a prezentirani su rezultati kontinuiranog i aktivnog zalaganja poslanika BOSS-a u svim zakonodavnim institucijama gdje je Bosanska stranka parlamentarna, na planu realizacije temeljnih programskih načela u protekloj 2003. godini, a u cilju unapređenja materijalnog i socijalnog položaja boračke populacije, penzionera, radnika i uopšte – građana Federacije BiH.

Beskompromisna politička borba poslanika BOSS-a za socijalnu pravdu, posebno predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića, ima velikog udjela u 85 postotnoj efikasnosti federalnog Parlamenta u protekloj godini, što dokazuje i posljednja, osma sjednica – gdje su inicijative federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića rezultirale usvajanjem odluka o stvaranju ustavnog i zakonskog okvira za sistemsko rješavanje stambene problematike boračke populacije, usvajanjem Programa mjera za unapređenje socijalnog i ekonomskog statusa penzionera, odluke o donošenju zakona o zaštiti žena žrtava rata, dopune zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, kao i adekvatnog zakona o reviziji privatizacije, čime su ispunjeni i zahtjevi Sindikata BiH, te usvajanjem Nacrta izmjene Zakona o PIO – sa ciljem omogućavanja da penzije prate rast plata.

 

29.12.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...