03. septembar 2002.

u povodu zahtjeva premijeru Vlade Federacije Aliji Behmenu da odgovori na poslaničko pitanje o ispravnosti uvezene pšenice iz SR Jugoslavije na područje Federacije

Bosanska stranka je premijeru Vlade Federacije BiH Aliji Behmenu, na posljednjoj sjednici federalnog Parlamenta, postavila poslaničko pitanje u povodu dostavljenih dokaza da je u Federaciju uvezeno 19.982 tona pšenice iz SR Jugoslavije, bez validnog bh. certifikata o radiološkoj ispravnosti.

Bosanska stranka je zahtijevala da Premijer Federacije BiH u skladu sa ustavnim ovlaštenjima i obavezama, u cilju osiguranja zdravstvene bezbjednosti građana, provede hitnu istragu i precizno odgovori na sljedeća pitanja:

– da li su tačni navodi da se duži vremenski period, dok je još Milošević bio predsjednik Jugoslavije, građanima BiH plasira pšenica i brašno, za koje nije izvršen atest kontaminiranosti od strane nadležnih bh. organa, koji su dužni da brinu o zdravlju i životima građana;

– koliko je do sada uvezeno pšenice bez validnog bh. certifikata o radiološkoj ispravnosti i gdje je distribuirana;

– da li povećana smrtnost građana i drastičan porast kancerogenih bolesti ima uzročno-posljedičnu vezu sa uvozom radiološki neispitane pšenice;

– kakve su mjere poduzete od strane nadležnih pravosudnih organa u povodu zahtjeva BOSS-a za istragu i utvrđivanje odgovornosti lica koja su uvozila i propustila izvršiti validnu kontrolu sporne pšenice?

Obzirom da je odgovor Premijera Behmena izostao, Bosanska stranka postavlja pitanje: da li je premijeru Vlade FBiH Aliji Behmenu nebitna zdravstvena bezbjednost građana?

You may also like...