09. mart 2002.

u povodu održavanja vanredne sjednice federalnog Parlamenta na kojoj će se Vlada obavezati da u nacrt zakona o boračkim pravima ugradi zahtjeve boračkih organizacija

Kako su najavili, federalni poslanici Bosanske stranke su prikupili potreban broj poslaničkih potpisa, na osnovu kojih je predsjedavajući Parlamenta dužan hitno sazvati vanrednu sjednicu na temu – prioritetnog usvajanja i ugrađivanja zahtjeva boračkih organizacija u nacrt zakona o boračkim pravima.

Indikativno je da su, i prije i poslije boračih protesta – protiv obaveze održavanja vanredne sjednice o boračkim pitanjima bili poslanici SDP-a, što ukazuje na jasnu namjeru ignorisanja statusnih i socijalnih problema boračke populacije.

U obrazloženju zahtjeva je navedeno – da je Parlament Federacije BiH dužan usvojiti zaključak kojim će prioritetno obavezati Vladu na hitno i adekvatno rješavanje boračkih prava, u skladu sa zahtjevima boračkih organizacija. To podrazumijeva zaštitu već stečenih boračkih prava, ali i unapređenje aspekata boračke zaštite.

You may also like...