21. juli 2002.

u povodu otvorenog poziva Bosanske stranke poslanicima federalnog Parlamenta da podrže uvrštavanje Inicijative BOSS-a za ukidanje kantona – u dnevni red 16. sjednice

Bosanska stranka upućuje otvoreni poziv poslanicima Parlamenta F BiH, da glasaju za uvrštavanje Inicijative BOSS-a za ukidanje kantona – u dnevni red 16. sjednice Parlamenta.

Uvrštavanjem Inicijative omogućilo bi se usvajanje amandmana na Ustav Federacije BiH – kojim bi se ukinulo kantonalno uređenje Federacije, odnosno glomazan, nepotreban i preskup administrativni birokratski aparat. 

You may also like...