14. novemnar 2002.

u povodu sastanka bh. političkih predstavnika sa predstavnicima Evropske komisije, CAFAO-a i OHR-a – na temu provođenja carinskih reformi

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je na jučerašnjem sastanku bh. političkih predstavnika sa predstavnicima Evropske komisije, CAFAO-a i OHR-a, u povodu konkretnih mjera za provođenje carinskih reformi, prezentirao stav BOSS-a – da je osnovni problem formiranja jedinstvenog carinskog sistema sadržan u licemjernoj politici SDP-a, Stranke za BiH, ostalih članica Alijanse i SDS-a, koja se ogleda u lažnim obećanjima i deklarativnoj podršci reformama.

Predsjednik BOSS-a je prezentirao činjenice koje dokazuju Alijansino nepoštivanje Zakona o carinskoj politici BiH, zbog čega je Federacija oštećena za 140 miliona KM, te je upozorio na nastavak SDS-ove tvrdokorne politike stavljanja entitetskog interesa iznad interesa države.

Mirnes Ajanović je istakao da se problem gubitka naplate carine od 400 miliona KM godišnje, ne može efikasno riješiti sve dok se ne utvrdi konkretna odgovornost za nepoštivanje postojećih propisa iz oblasti carina i ne uspostavi njihova potpuna primjena, te da je ukidanje entiteta bitan preduslov za formiranje jedinstvenog carinskog sistema.

You may also like...