22. januar 2003.

u povodu javnog izvinjenja koje je komandant SFOR-a uputio građanima BiH, u vezi incidenta na Bjelašnici

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, ocijenio je visoko moralnim i odgovornim  činom – javno izvinjenje koje je komandant Stabilizacijskih snaga u BiH, general Vilijem Vard, izrazio u povodu incidenta koji su na Bjelašnici prouzročili vojnici SFOR-a.

General Vilijem Vard, prvi je strani dužnosnik u BiH – koji je javnim izvinjenjem,i ekspeditivnim pokretanjem temeljite istrage protiv krivaca, pokazao respekt prema građanima BiH i njihovom pravu da pred zakonom budu jednaki sa predstavnicima međunarodne zajednice u BiH, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Izvinjenje koje je građanima BiH uputio general Vilijem Vard, treba da služi kao primjer, kako stranim tako i domaćim funkcionerima – da svaka funkcija, pored moći, nosi veliku odgovornost moralnog i pravednog postupanja.

Komandant SFOR-a je svojim gestom uputio poruku i neprijateljima BiH – da su snage SFOR-a profesionalna i odgovorna institucija, koja može uspješno zaštiti interese BiH i njenih građana, naglasio je Mirnes Ajanović.

You may also like...