22. mart 2001.

u povodu apsolutne nesposobnosti Vlade FBiH

Bosanska stranka smatra da je Vlada Federacije BiH, predvođena SDP-om – na samom početku svog mandata pokazala apsolutnu nesposobnost, i da uopšte nema ni trunku sluha za socijalni i humani aspekt odnosa prema građanima.

Federalna Vlada, očito mimo razumnih okvira, istrajava na visokim porezima za gorivo, čime se Federaciji nanose milionski gubici, dok je sa druge strane – Vlada Republike Srpske, sa cijena koje su za oko pola KM manje od federalnih, spremna ići na dalje sniženje cijena goriva.

Neshvatljivo je da SDP-ova Vlada umjesto da smanji poreze, zaključuje da je rješenje ekonomske krize u Federaciji – u nagovaranju Vlade Republike Srpske da povećaju poreze na cijenu goriva.

You may also like...