22.03.2004. – u povodu amandmana

Press konferencija

u povodu amandmana predsjednika BOSS-a i federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića na budžet FBiH – u cilju stvaranja uslova za isplatu dugujuće penzije iz decembra 2000. godine

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, dostavio je u parlamentarnu proceduru amandman na budžet FBiH za 2004. godinu, kako bi se povećanjem budžetske stavke za isplatu dugujućih penzija, pored polovine oktobarske penzije, obezbijedila i isplata cijele penzije iz decembra 2000. godine.

Amandman je usaglašen sa Prijedlogom mjera federalne Vlade i zaključcima Parlamenta o neophodnosti poboljšanja ekonomskog i socijalnog položaja penzionera, a penzija se može isplatiti iz namjenskih sredstava privatizacijskog fonda.

Pokušaj Vlade da usvajanje neadekvatnog budžeta opravda nefunkcionisanjem federalne vlasti, nije ništa drugo do prikrivanje nesposobnosti i izbjegavanje ispunjenja obaveza prema penzionerima, zbog čega su poslanici dužni anulirati negativan uticaj i indolentnost SDA, HDZ-a i Stranke za BiH, uslovljavanjem usvajanja budžeta usvajanjem amandmana koji omogućava ispunjenje zahtjeva penzionera, isplatom dugujuće decembarske penzije.

 

22.3.2004.

You may also like...