23.01.2015.

Press konferencija

u povodu Izvještaja o radu Gradskog vijeća Tuzla za 2014. godinu koji ponovo dokazuje da je moguće djelovati drugačije od aktuelnog političkog nemorala

LOGO - 20 godina

Izvještaj o radu Gradskog vijeća Tuzla za 2014. godinu ponovo dokazuje da je moguće djelovati drugačije od aktuelnog političkog nemorala u aktuelnom stanju teške ekonomske i političke krize, kada se rad svih nivoa vlasti u državi svodi samo na borbu za lične interese izabranih zvaničnika i formiranje interesnih parlamentarnih većina, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Ulaskom BOSS-a u zakonodavnu vlast Tuzle na prošlim lokalnim izborima i implementacijom BOSS-ovih zahtjeva o načinu rada Vijeća, rezultiralo je nametnutim izrazito efikasnim i odgovornim radom, što dokazuje Izvještaj o izvršenju Programa rada za 2014. godinu, jer je Vijeće od predviđenih 86 materijala razmatralo 586 materijala u okviru 379 tačaka. Evidentno je da se nastavlja kontinuitet u izrazito efikasnom radu, jer je Gradsko vijeće prema Izvještaju o radu za 2013. godinu od predviđena 83 materijala razmatralo 622. Navedeni izvještaji dokazuju da je Gradsko vijeće Tuzla najefikasnija zakonodavna institucija u državi, te da je u opštem teškom ekonomsko-političkom stanju u državi – jedina svijetla tačka, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. 23.1.2014.

23012015a

23.01.2015.

You may also like...