23.08.2007. – u povodu neophodnosti stavljanja van snage Zakona o notarima

u povodu neophodnosti stavljanja van snage Zakona o notarima

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je otvoreni zahtjev Vladi FBiH da donese odluku o zakazivanju vanredne sjednice federalnog Parlamenta, sa ciljem da se van snage stavi štetni Zakon o notarima. Najnoviji slučaj u Tuzli, gdje je stranka zbog neodgovornosti notara ostala bez 70.000 KM i kupljenog stana, dokazuje da je BOSS bio u pravu kada je upozoravao na štetnost Zakona o notarima. Monopolska bezobzirnost u konkretnom slučaju rezultirala je činjenicom da je notar i pored upozorenja oštećene stranke ovjerio falsifikovanu dokumentaciju, što dokazuje da notari ne vode računa o interesu stranke – nego isključivo o dnevnoj zaradi od nekoliko desetina hiljada KM. Pravne norme su dokazale da advokati predstavljaju jedinu valjanu garanciju u pravnim poslovima, obzirom da za razliku od notara poštuju zakonsku i moralnu obavezu da zaštite interese stranke koja ih je angažovala. Notari po uzoru na zapadne zemlje trebaju biti obične ćate, koji će za naknadu od nekoliko desetina KM obavljati ovjeru ugovora koje sastave advokati, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

23.08.2007.

 

 

 

 

 

You may also like...