29.06.2007. – u povodu novog udara na standard bh. gradjana – preskupim notarskim tarifama

u povodu novog udara na standard bh. građana – preskupim notarskim tarifama

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da su uvođenjem monopolskog notarskog sistema usađeni dodatni problemi u pravni i socijalni sistem BiH, obzirom da je neprimjerenim povlašćivanjem notara izvršen novi udar na standard građana. Ne smije se dozvoliti stvaranje još jedne povlaštene elite koja će na osnovu višestrukog povećanja tarifa za pravne usluge od građana uzimati i po nekoliko desetina hiljada KM dnevno. Neophodna je hitna zakonodavna intervencija u pravcu smanjenja tarifa koje prazne državne budžete i notarima omogućavaju monopol nad pravnim poslovima građana. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je protiv preskupih notarskih tarifa već pokrenuo potrebne inicijative u zakonodavnim institucijama, ali je neophodna reakcija i drugih političkih subjekata – kako bi se notarska profesija uklopila u granice primjerene ekonomskom i socijalnom stanju u BiH.

 

29. 06. 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...