25. septembar 2008.

u povodu privatiziranja duhovnih i umjetničkih vrijednosti, od strane političkih stranaka u izbornoj kampanji

Bezobzirnost i ponižavanje građana u izbornoj kampanji ide do te mjere da političke stranke prisvajaju i duhovne vrijednosti koje ne trebaju biti vlasništvo pojedinca ili političke grupe, kao što to za predizborne potrebe čine Stranka za BiH, koja je privatizirala navijačku himnu BiH, ili SDA koja privatizira vjeru u sitnostranačke svrhe. Najnoviji primjer političkog nemorala je SDP-ovo privatiziranje lika Izeta Fazlinovića iz TV serije “Lud, zbunjen, normalan”. Dramski lik svima simpatičnog sitnog prevaranta i ludog djedice Izeta Fazlinovića, od strane SDP-a je pretvoren u vrijeđanje građana kojima se sugeriše da na izbore ne izlazi ni zbunjen ni normalan – već samo lud birač. Posebno je ironično i apsurdno što SDP najviše vrijeđa vlastite glasače, poručujući svojom izbornom reklamom da će za SDP glasati jedino onaj ko je lud. Isto kao i komunističku i radničku imovinu, SDP je privatizirao i Izeta Fazlinovića, bezobzirno zanemarujući da su lik iz serije sufinansirali građani koji plaćaju RTV pretplatu, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

You may also like...