Category: Saopštenja 2008.

10. decembar 2008.

u povodu Odluke Vlade TK o obustavljanu izvršavanja budžetskih rashoda i izdataka, na štetu ugroženih kategorija građana