25.07.2013.

u povodu sudskog epiloga dugogodišnjeg organizovanog kriminala u vezi sa nezakonitim izdavanjem CEMT multilateralnih saobraćajnih međunarodnih dozvola

BOSS_Logo

Bosanska stranka pozdravlja okončanje suđenja službenicima iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH, koja su pravosnažnom presudom od po tri godine zatvora oglašeni krivim za dugogodišnji organizovani kriminal u vezi sa izdavanjem CEMT saobraćajnih međunarodnih dozvola. Poslanik BOSS-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Muhamed Moranjkić, u funkciji potpredsjednika državne parlamentarne Komisije za saobraćaj i komunikacije – još 2004. godine uočio je nezakonitosti u vezi izdavanja međunarodnih dozvola za transport roba, koje su se nezakonito prodavale po cijeni od 10 do 15 hiljada KM, čime je oštećen državni Budžet za višemilionske iznose. Poslanik BOSS-a u državnom parlamentu Muhamed Moranjkić prijavio je nezakonite radnje tadašnjem ministru Branku Dokiću, koji nije reagovao, te je poslanik BOSS-a slučaj prijavio Tužilaštvu BiH, ali i  Parlamentarnoj skupštini BiH i OHR-u. Tek zatim je Tužilaštvo BiH izdalo nalog za pretres i izuzimanje dokumentacije iz Ministarstva, ali je cijeli slučaj vođen praktično u tajnosti, sve do okončanja sudskog postupka zatvorskom kaznom za tri službenika, koji su krivična djela mogli počiniti samo uz odobrenje nadređenih funkcionera, koji se moraju procesuirati.

25.07.2013.

You may also like...