27.11.2017. – u povodu zahtjeva Kolegija Gradskog vijeća Tuzla Tužilaštvu TK i SIPA-i da se dostavi informacija da li se vodi istraga protiv direktorice JZU Gradske apoteke Tuzla Aide Nišić, njenog pomoćnika Edima Kadića i drugih lica

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla zatražio je (aktom broj: 01-05-2017/KV-19/1) od Kantonalnog tužilaštva TK i Državne agencija za istrage i zaštitu (SIPA-e) da se Gradskom vijeću dostavi informacija da li se vodi istraga u vezi sa poslovanjem i primjenom Zakona o javnim nabavkama od strane Javne zdravstvene ustanove Gradske apoteke Tuzla. Kolegij Gradskog vijeća Tuzla uputio je zahtjev nadležnim istražnim organima na osnovu prijave vijećnika Mirnesa Ajanovića od 30.10. 2017. godine, protiv direktorice JZU Gradske apoteke Tuzla Aide Nišić i njenog pomoćnika Edima Kadića, koji je ujedno i vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla.

U izvještaju o sumnji u izvršenje krivičnih djela protiv prijavljenih Aide Nišić i Edima Kadića navedeno je da su u saučesništvu sa drugim licima izvršili, između ostalih, krivična djela Povreda ravnopravnosti u vršenju privredne djelatnosti, Ucjena, Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, Neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela, Pomoć učinitelju nakon izvršenja krivičnog djela i Zločinačka organizacija, a shodno krivičnim normama Krivičnog zakona Federacije BiH.

27.11.2017.

You may also like...