23.11.2017. – i obaveze istrajavanja na usvajanju državnog zakona o zabrani fašističkog djelovanja, veličanja osuđenih ratnih zločinaca i ugrožavanja teritorijalnog integriteta države

Uz čestitku građanima u povodu Dana državnosti i 74 godine od zasjedanja ZAVNOBiH-a kada je obnovljena državnost BiH u sadašnjim međunarodno priznatim granicama, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ponovo ukazuje na radikalizaciju djelovanja fašističkih organizacija i neonacista, koji u saradnji sa političkim ekstremistima iz Republike Srpske i njihovim saveznicima iz Federacije – atakuju na antifašističku tradiciju i teritorijalni integritet države. Otvoreni zahtjevi za podjelu države, veličanje osuđenih ratnih zločinaca, ukidanje antifašističkih obilježja, izazivanje nacionalne netrpeljivosti i mržnje djelovanjem političkih ekstremista i fašističkih organizacija, nošenje nacionalističkih obilježja, nacionalističke parole i favorizovanje nacista uz davanje fašističkih i nacionalističkih imena javnim ustanovama i drugim subjektima u cilju slavljenja Hitlerovih sluga i sljedbenika, zahtijeva obavezno krivično procesuiranje. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović još jednom upozorava na obavezu aktivnog djelovanja antifašističkih nevladinih organizacija i političkih stranaka u cilju usvajanja državnog zakona o zabrani fašističkog djelovanja, jer se mora odrediti krivično sankcionisanje nacionalističkog šovinizma i fašizma, koji u cilju razaranja države ispoljavaju fašističko-nacionalističke grupe i pojedinci uz podršku radikalnih političara.

23.11.2017.

You may also like...